Ordonanta Nr. 1/1993

author
7 minutes, 33 seconds Read

ORDONANTA Nr. 1 din 19 mai 1993

privind moderarea cresterii salariilor in anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare in vederea franarii procesului inflationist si a somajului
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1
Societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor determina, incepand cu data de 1 mai 1993, fondul ce poate fi destinat platii salariilor, in raport cu productia sau volumul de activitate prevazut a se realiza, reducerea costurilor de productie si sporirea eficientei prin cresterea productivitatii muncii, care sa asigure desfasurarea unei activitati rentabile si stabilirea prin contractele de munca a unor salarii diferentiate in raport cu calificarea, complexitatea sarcinilor ce revin postului si rezultatele obtinute, fara a fi limitate.
Art. 2
(1) Fondul de salarii la care se refera Legea nr. 25/1993 ce poate fi platit de fiecare unitate dintre cele prevazute la art. 1, fara obligatia de a plati impozit suplimentar, se determina lunar pe baza salariului mediu brut de calcul si a numarului mediu de personal.
(2) Salariul mediu brut de calcul pentru luna mai 1993 se va determina pe baza salariului mediu aferent lunii decembrie 1992, rezultat din raportarea fondului de salarii pentru care unitatea nu a avut obligatia sa plateasca impozit suplimentar, conform reglementarilor in vigoare la acea data, la numarul mediu de personal realizat in aceeasi luna, la care se va adauga suma de 19.110 lei brut reprezentand indexarile stabilite in perioada ianuarie-mai 1993, suma in care este inclusa si compensatia de 10.160 lei lunar stabilita incepand cu 1 mai 1993.
(3) Pentru a se asigura o crestere a salariilor prin contractele colective si, respectiv, individuale de munca, pentru anul 1993, in raport cu posibilitatile financiare proprii fiecarei unitati si fara plata unui impozit suplimentar, salariul mediu brut de calcul pentru luna mai 1993, determinat potrivit prevederilor alin (2), se majoreaza cu 10%.
(4) Lunar, pana la sfarsitul anului 1993, salariul mediu brut de calcul se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii mai 1993, majorat cu 10% conform alin. (3), la care se vor adauga valorile medii brute ale indexarilor ce se vor stabili prin hotarari ale Guvernului, pana la sfarsitul anului 1993, in raport cu cresterea preturilor de consum.
Art. 3
(1) Salariul mediu brut de calcul determinat potrivit art. 2 se majoreaza in situatia in care, prin activitatea desfasurata, unitatile prevazute la art. 1 realizeaza o sporire a eficientei economice prin cresterea productivitatii muncii, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor.
Art. 4
(1) La unitatile prevazute la art. 1, la care in luna mai 1993 salariul mediu brut de calcul, determinat potrivit art. 2 si art. 3, este mai mic de 70.000 lei, fondul de salarii pentru care nu exista obligatia platii unui impozit suplimentar se va determina pentru aceasta luna pe baza salariului mediu brut de 70.000 lei lunar si a numarului mediu de personal din luna respectiva.
(2) Pentru celelalte luni, pana la sfarsitul anului 1993, fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar se va determina pe baza salariului mediu brut de 70.000 lei lunar, la care se vor adauga valorile medii brute ale indexarilor ce se vor stabili, prin hotarari ale Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum si a numarului mediu de personal din lunile respective.
(3) La stabilirea numarului mediu de personal se va lua in calcul si personalul zilier.
Art. 5
(1) Societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, care au posibilitati financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat platii salariilor mai mare decat cel stabilit potrivit art. 2 si art. 4, platesc lunar un impozit suplimentar determinat in raport cu gradul de depasire a fondului respectiv, cumulat de la 1 mai 1993, conform anexei la prezenta ordonanta.
(2) Impozitul suplimentar se stabileste lunar ca diferenta intre impozitul determinat pentru depasirea fondului calculat conform prevederilor art. 2 si art. 4 cumulat de la 1 mai 1993, si cel efectiv platit de la aceeasi data pana in luna respectiva.
(3) In cazul in care, in anumite sectoare cu fluctuatii in activitate, se lucreaza si peste programul normal de lucru, fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar se va calcula pe baza numarului mediu de personal din luna respectiva, corectat cu un coeficient rezultat din raportul dintre numarul de ore lucrate si numarul de ore corespunzator programului normal de lucru pentru intregul personal al unitatii.
Art. 6
Fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar, stabilit potrivit prevederilor prezentei ordonante, poate fi corectat, in anumite situatii justificate prin particularitatile activitatii din diferite domenii de activitate, ca si de cele generate de aplicare contractului colectiv de munca la nivelul economiei si ramurii, prin hotarare a Guvernului.
Art. 7
(1) Societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negocieri pot acorda premii in cursul anului, din fondul de salarii, in conditiile stabilite prin contracte colective de munca si pot constitui, de asemenea, un fond de participare la profitul ramas dupa plata impozitului datorat potrivit legii, de pana la 19% la societatile comerciale si de 5% la regiile autonome, care se acorda dupa aprobarea bilantului contabil anual.
(2) Stimulentele ce se acorda din profitul net realizat nu se includ in fondul de salarii platit ce se are in vedere la stabilirea impozitului datorat in raport cu gradul de depasire a fondului de salarii calculat potrivit prevederilor prezentei ordonante.
Art. 8
(1) La societatile comerciale cu capital majoritar de stat care au sediul in Romania si care desfasoara activitate in strainatate, drepturile salariale pentru personalul roman care lucreaza in strainatate se stabilesc in valuta sau in lei, prin negociere, in limita sumelor avute in vedere cu aceasta destinatie la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
(2) Pentru personalul ale carui drepturi salariale se stabilesc potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut prin prezenta ordonanta.
Art. 9
(1) Salariul mediu brut lunar de calcul aferent lunii mai 1993 si numarul mediu de personal realizat pe aceasta luna se inregistreaza la directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, de catre fiecare societate comerciala si regie autonoma la care salariile se stabilesc prin negociere pana la data de 30 iunie 1993.
(2) In acelasi mod cu cel prevazut la alin. (1) se va proceda si in cazul subunitatilor din cadrul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si regiilor autonome – filiale, sucursale, agentii sau altele asemenea -, dispersate teritorial in mai multe judete, la care se pastreaza documentele de evidenta primara referitoare la salarizare.
Art. 10
Pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome ce se vor infiinta in cursul anului 1993, salariul mediu brut lunar de calcul se stabileste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor, tinand seama de structura personalului, profilul unitatii si salariile medii brute lunare de calcul ale altor unitati cu activitate similara, pe baza documentatiei prezentate in acest sens.
Art. 11
(1) Salariile sau, dupa caz, remuneratiile individuale ale personalului de conducere din cadrul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere vor fi diminuate in cazul in care creantele inregistreaza cresteri in luna curenta fata de luna precedenta. Salariile sau remuneratiile individuale vor fi diminuate cu cate un procent pentru fiecare procent de crestere a sumei respective, dar nu mai mult de o treime din drepturile salariale cuvenite pe luna in curs.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica personalului din consiliile de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, celorlalti salariati din conducerea unitatilor, precum si altor persoane cu functii de conducere stabilite de consiliul de administratie si care, printr-o activitate necorespunzatoare, au determinat cresterea creantelor.
Art. 12
(1) Utilizarea in calcule a unor date eronate care conduc la stabilirea unui fond de salarii pentru care nu se creeaza obligatia platii impozitului suplimentar sau a unor creante, mai mici decat cele care rezulta din aplicarea prevederilor prezentei ordonante, constituie contraventie, iar persoanele vinovate se sanctioneaza cu amenda intre 100.000 lei si 500.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele cu atributii de control si alte persoane anume imputernicite din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, precum si din cadrul unitatilor teritoriale de specialitate ale acestora.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
Art. 13
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice in aplicarea prevederilor prezentei ordonante.
Art. 14
Pana la 31 iulie 1993, o comisie formata din specialisti din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei, Comisiei Nationale pentru Statistica, impreuna cu reprezentanti ai confederatiilor sindicale, vor analiza si propune un nou mecanism de determinare a fondului de salarii neimpozabil suplimentar, care sa aiba la baza indicatori calitativi, productia, productivitatea muncii, arieratele si alti indicatori, facand propuneri pentru o noua reglementare privind salarizarea.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul muncii
si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

ANEXA 1

COTE DE IMPOZIT
aplicate asupra depasirii fondului admisibil
––––––––––––––––––––––
Cote de impozit Transe de depasire a fondului
total destinat platii
salariilor
––––––––––––––––––––––
20% Pentru fondul corespunzator depasirii cu pana la 5%
50% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 5-10%
100% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 10 si 15%
200% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 15 si 20%
500% Pentru fondul corespunzator depasirii cu peste 20%

www.pensii.ro – Legislația pentru pensii

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *